User Tools

Site Tools


zaposljavanje_preko_studentskog_centra

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Zapošljavanje preko Studentskog centra

studentski_centar_0.jpg

U skladu s Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine, br. 16/1996.) Studentski centar Karlovac nudi mogućnost privremenog i povremenog zapošljavanja tijekom cijele godine temeljem ugovora o djelu redovitog studenta.

Pravo na rad posredstvom Studentskog centra tijekom cijele godine imaju svi redoviti studenti i studenti za osobne potrebe dok učenici završnih razreda srednje škole (maturanti) to pravo mogu ostvariti samo od završetka nastave do 1. listopada, odnosno do upisa na fakultet.

Strani državljani se prije početka rada moraju prijaviti u Policijsku postaju (MUP) i dobiti privremeni matični broj te doći u Studentski centar gdje će im se izdati članska iskaznica i Ugovor o djelu redovitog studenta.

Prije početka rada maturant / student treba osobno doći u službu za zapošljavanje radi dobivanja članske iskaznice Studentskog centra i Ugovora o djelu redovitog studenta.

Cijene na Ugovorima o djelu redovitog studenta iskazane su u neto iznosu. Na neto iznos zarade studenta poslodavcima zaračunavamo 17,5% (12% manipulativni troškovi, te doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima).

ČLANSKA ISKAZNICA

Za izdavanje članske iskaznice za rad posredstvom Studentskog centra maturanti ili redoviti studenti trebaju donijeti:

uvjerenje škole/fakulteta o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu ili presliku svjedodžbe o završnom ispitu (učenici) tj. indeks (studenti) iskaznicu svog žiro računa otvorenog u bilo kojoj banci

osobnu iskaznicu

SC isplaćuje neto zarade svojih članova na njihove vlastite žiro račune najkasnije 3 dana nakon uplate poslodavca.

ZARADE ČLANOVA SC

Član SC tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora.

Na temelju Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04.) i Pravilnika o porezu na dohodak (NN 01/05.); ukoliko student u tijeku kalendarske godine ostvari primitak putem Student servisa i druge primitke (stipendije, dječji doplatak i sl.) u iznosu većem od 10.800,00 kn tada student ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici.

Znači, ako je studentu ISPLAĆENO u kalendarskoj godini više od 10.800,00 kn - student NIJE POREZNI OBVEZNIK, ali ga roditelj gubi kao olakšicu kod obračuna svoje plaće.

Nema ograničenja što se tiče iznosa zarada studenata. Ali, ukoliko primitak studenta (primitak je neto zarada studenta uvećana za doprinose za MIO i zdravstveno osiguranje), iznosi više od 50,000,00 kn godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak (25% poreza i prirez).

Da član SC ne bi bio obveznik plaćanja poreza i prireza na dohodak njegova neto zarada (isplata u kalendarskoj godini – iznos koji dobije na račun u banci) ne smije biti veća od 50.000,00 kn, bez obzira kada je rad obavljen.

Ukoliko član SC ostvari primitak iznad 50.000,00 kn, obvezni smo na razliku iznad 50.000,00 kn obračunati porez i prirez.

Iznos primitka od 50.000,00 kn se odnosi na područje cijele Republike Hrvatske.

Ukoliko je član Studentskog centra Karlovac ostvario primitke preko nekih drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH dužan je pismeno obavijestiti SC Karlovac o visini isplaćenog primitka (NN 01/05., čl. 6. točka 6. Pravilnika o porezu na dohodak) do trenutka isplate primitka u našem SC.

Izvor: http://scka.hr/zaposljavanje.php

zaposljavanje_preko_studentskog_centra.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)