User Tools

Site Tools


zahtjev_za_reprogramiranje_naplate_poreznog_duga

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga

porezni_dug.jpg

Pisani zahtjev poduzetnika - pravnih i fizičkih osoba, osobito treba sadržavati:

prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga – broj mjeseci a najviše do 30,

osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika, a kojeg je dodijelila Porezna uprava,

poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,

razloge zbog kojih je nastao porezni dug sa financijskim pokazateljima, (nenaplaćena potraživanja, smanjena likvidnost, pad poduzetničke aktivnosti radi gospodarske krize, povećanje troškova poslovanja, povećanje zaliha gotove robe i sl. ),

broj zaposlenih na dan 31.12.2010.

podatke o strukturi vlasništva poduzetnika te OIB, ime i prezime i % vlasništva za osnivače/članove a koji podaci se navode prema stanju u trenutku podnošenja zahtjeva,

podatke o povezanim društvima odnosno podaci o trgovačkim društvima u kojima se pravna osoba javlja kao osnivač, pri čemu poduzetnik fizička osoba upisuje podatke o obrtima, zajedničkim obrtima te trgovačkim društvima u kojima se fizička osoba javlja kao osnivač,

podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,

prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno čl. 122. Općeg poreznog zakona, radi povoljnijeg rješavanja zahtjeva za reprogramom.

Obrazac zahtjeva za reprogramiranje naplate poreznog duga može se preuzeti sa web stranice www.porezna-uprava .hr ili se može podići u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Zahtjev je kreiran u skladu sa Zakonom a formom je prilagođen posebno za poduzetnike pravne osobe (Obrazac zahtjeva 1), a posebno za fizičke osobe (Obrazac zahtjeva 2).

Poduzetnici koji podnose zahtjev za reprogramiranjem poreznog duga moraju biti uredni porezni obveznici nakon 1. siječnja 2011. godine, a prema čl. 7. st. 5. Zakona o posebnoj naplati, urednim poreznim obveznikom smatraju se poduzetnici čije su uplate tijekom 2011. godine po osnovi poreznog duga nastalog u 2011. godini jednake zaduženju toga poreznoga duga u 2011. godini ili su do podnošenja Zahtjeva u cijelosti podmirena zaduženja.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/33/zahtjev-za-reprogramiranje-naplate-poreznog-duga-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4g_t8Z36HeQ3/?uri_view_type=5

zahtjev_za_reprogramiranje_naplate_poreznog_duga.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)