User Tools

Site Tools


uzdrzavane_osobe_-_do_10.800_kn_godisnje

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Uzdržavane osobe: do 10.800 kn godišnje

novine_posao_a.jpg

Živim i radim u Zagrebu. Imam li pravo na veći osobni odbitak koji je propisan za područja posebne državne skrbi po osnovi uzdržavanja roditelja koji žive na području posebne državne skrbi? Roditelji primaju mirovinu u iznosu od oko 1200 kuna.

Ukupan iznos ostvarenog dohotka se za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 1800 kuna.

Po osnovi uzdržavanja roditelja koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi imate pravo na uvećane olakšice propisane za područje posebne državne skrbi. Propisano je da se osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji utvrđuje uvećanjem osnovnog osobnog odbitka za iznos od 0,5 osnovnog osobnog odbitka koji za mjesečno razdoblje iznosi 3840 kuna za područje posebne državne skrbi prve skupine, 3200 kuna za područje posebne državne skrbi druge skupine te 2400 kuna za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi treće skupine.

Potrebno je obratiti pozornost i na to da uzdržavani članovi ne ostvaruju primitke iznad zakonski propisanih iznosa. Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se fizičke osobe čiji primici ne prelaze iznos od 10.800 kuna na godišnjoj razini iz čega proizlazi da niste u mogućnosti koristiti olakšicu za roditelje koji ostvaruju primitak iznad 10.800 kuna godišnje.

Bitno je napomenuti da se uvećani osobni odbitak po osnovi boravišta na područjima posebne državne skrbi priznaje tek u godišnjem obračunu poreza.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-184039.aspx

uzdrzavane_osobe_-_do_10.800_kn_godisnje.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)