User Tools

Site Tools


upis_u_evidenciju_nezaposlenih_hzz-a

Upis u evidenciju nezaposlenih HZZ-a

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Kako i gdje se prijaviti?

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Prilikom prijave određuju se termini individualnog savjetovanja.

Kada se prijaviti na HZZ?

Možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla. Ukoliko dolazite iz radnog odnosa, ističemo da je zahtjev za novčanu naknadu potrebno podnijeti u zakonom propisanom roku.

Od naših usluga nudimo Vam:

 • informacije o slobodnim radnim mjestima,
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje,
 • informacije o stanju na tržištu rada - struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja,
 • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samoprocjene, tehnike aktivnog traženja posla),
 • pravne savjete,
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti.

Tko se može prijaviti na HZZ kao nezaposlena osoba?

One osobe koje:

 • ne ostvaruju mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,
 • nemaju registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nemaju više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,
 • nisu član zadruge ili upravitelj zadruge
 • nisu predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator,
 • nemaju registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 • ne obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,
 • nisu osigurani kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
 • nisu zaposleni prema posebnim propisima,
 • nisu korisnici mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika
 • mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu,
 • nisu osigurani na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
 • nije uključena u program socijalnog uključivanja na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju o privremenoj nezapošljivosti,
 • nisu redoviti učenik ili student.

Kako kontraktirati savjetnika za zapošljavanje odnosno HZZ?

Nezaposlena osoba svog savjetnika/cu za zapošljavanje može kontaktirati:

 • osobno – u uredovno vrijeme dogovoreno sa savjetnikom/com
 • telefonom – broj telefona naveden je na Prijavnici te u Profesionalnom planu traženja posla
 • e-mailom – e-mail je naveden na Prijavnici te u Profesionalnom planu traženja posla.
 • chatom
 • online upitom

Napomena: Prilikom kontaktiranja nezaposlene osobe savjetnik/ca može koristiti i SMS poruke – Broj SMS-a je 88023 (ukoliko je nezaposlena osoba dala suglasnost), no na njih nije moguće odgovarati, odnosno sustav odgovor ne prepoznaje te ga ne prosljeđuje savjetniku/ci.

Ukoliko imate određeni upit, prijedlog i slično možete ga uputiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na jedan od sljedećih načina: osobno - u uredovno vrijeme regionalnih/područnih ureda telefonom - u uredovno vrijeme regionalnih/područnih ureda e-mailom - hzz@hzz.hr putem Facebooka - facebook.com/HrvatskiZavodZaZaposljavanje putem Twittera - twitter.com/hzz_hr

Potrebni dokumenti

Za prijavu u evidenciju nezaposlenih HZZ-a potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Važeća osobna iskaznica

- Potvrda o boravištu ukoliko se prijavljujete izvan mjesta prebivališta

 • Svjedodžba o završenoj školi ili diploma

- Original ili ovjerena kopija

Izvor: https://www.hzz.hr/usluge-poslodavci-posloprimci/upis-u-evidenciju-nezaposlenih-hzz/

upis_u_evidenciju_nezaposlenih_hzz-a.txt · Last modified: 2020/05/15 05:49 by gasparovic