User Tools

Site Tools


prijavljivanje_u_sustav_pdv-a_treba_biti_pravodobno_inace_vas_cekaju_problemi

Prijavljivanje u sustav PDV-a treba biti pravodobno, inače vas čekaju problemi

Kako biste na početku poduzetničke aktivnosti mogli realizirati pravo na povrat pretporeza ili kako biste na početku poduzetničke aktivnosti mogli početne obveze za porez na dodanu vrijednost umanjiti za svotu pretporeza, morate se pravodobno prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost. Savjetujemo vam da se obvezno konzultirate još na početku proizvodnje sa svojom poreznom upravom kako biste izbjegli probleme oko povrata pretporeza.

Poduzetnici griješe kada misle da porez na dodanu vrijednost dolazi na kraju svih poslova kod započinjanja djelatnosti. Stoga prvo trče na trgovački sud kada je u pitanju otvaranje trgovačkog društva ili u ured državne uprave kada je u pitanju otvaranje obrta, zatim kupuju opremu za proizvodnju, sirovine za reprodukcijski ciklus itd.

Redoslijed pripremnih poslova pri osnivanju poduzeća - obrta ili trgovačkog društva - može biti i drukčiji. Bitno je da se nažalost mnogi poduzetnici tek na kraju početka, tj. priprema za proizvodnju, sjete poreza na dodanu vrijednost i porezne uprave. Kakve li pogreške!

Misleći na PDV - mislite na sebe!

Na početku svih priprema za proizvodni ciklus morate misliti na porez na dodanu vrijednost. Misleći na PDV, vi u biti mislite na sebe. Početak proizvodnje skup je što zbog opreme (zgrade, pogoni), što zbog reprodukcijskog materijala i drugih troškova koji su povezani s početkom proizvodnje. Dakle, riječ je o razdoblju kada nema dovoljno prihoda kojima bi se ti brojni troškovi pokrili.

Međutim, plaćene obveze (troškovi) sadržavaju i porez na dodanu vrijednost, tzv. pretporez. A vi ste upravo s tim računali. Nedostaje vam novca i očekujete povrat poreza na dodanu vrijednost (pretporeza). To ste ukalkulirali već pri pokretanju proizvodnje. Ili ste već pokrenuli proizvodnju i imate porezne obveze po osnovi prodaje roba i usluga koje ne namjeravate platiti. Obveze ćete prebiti pravom na pretporez.

No čeka vas šok-tretman. Porezna uprava ne odobrava pravo na povrat pretporeza jer ste se prijavili u sustav poreza na dodanu vrijednost na kraju - umjesto na početku priprema za proizvodnju. Nepravodobnim prijavljivanjem u sustav poreza na dodanu vrijednost možete si stvoriti nepotrebne probleme oko prava na povrat pretporeza.

Na što je potrebno paziti?

Dakle, kako biste na početku poduzetničke aktivnosti pravodobno mogli realizirati pravo na povrat pretporeza ili kako biste na početku poduzetničke aktivnosti mogli početne obveze za porez na dodanu vrijednost umanjiti za iznos pretporeza, morate se pravodobno prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost. U tom smislu također vam savjetujemo da se obavezno konzultirate još na početku proizvodnje sa svojom poreznom upravom kako biste izbjegli probleme oko povrata pretporeza (pisanje žalbi, tužbi i sl.).

Primjerice, ured državne uprave donio je rješenje o upisu novog obrta, bez početka obavljanja obrta, dana 2. svibnja 2009. godine, koje je između ostalog dostavljeno i poreznoj upravi. Isti ured izdao je potvrdu o početku obavljanja obrta za dan 6. lipnja 2009. godine, koja je između ostalih dostavljena i poreznoj upravi. Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti doneseno je 14. lipnja 2009. godine. Molba za ulazak u sustav PDV-a podnesena je tek 12. kolovoza 2009. godine. Odluka porezne uprave o svojstvu poreznog obveznika vrijedi za razdoblje poslije 12. kolovoza ove godine. Pravo na odbitak pretporeza odnosi se samo na račune od 12. kolovoza 2009. godine na dalje.

U navedenom primjeru poduzetnica je podnijela žalbu na odluku porezne uprave i još nije realizirala pravo na povrat pretporeza! Umjesto cijele gužve bilo joj je dovoljno prijaviti se u sustav poreza na dodanu vrijednost istoga dana kada je doneseno rješenje o otvaranju obrta (2. svibnja 2009. godine) ili potvrda o početku obavljanja djelatnosti (14. lipnja 2009.). http://www.profitiraj.hr/slobodna-zanimanja/prijavljivanje-u-sustav-pdv-a-treba-biti-pravodobno-inace-vas-cekaju-problemi/

prijavljivanje_u_sustav_pdv-a_treba_biti_pravodobno_inace_vas_cekaju_problemi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)