User Tools

Site Tools


predujam_poreza_na_dohodak_obrtnika_u_2015._i_podnosenje_zahtjeva_za_izmjenom_predujma

Predujam poreza na dohodak obrtnika u 2015. I podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma

Rješenjem utvrđen visina mjesečnog predujm poreza na dohodak od obrta I slobodnih zanimanja koje se porezuje kao obrtničke djelatnosti može se promijeniti na temelju pisanog zahtjeva, pri čemu je porezni obveznik uz zahtjev obvezan priložiti obračun koji sadržava sve bitne podatke iz godinšnje porezne prijave koje se odnose na proteklo razdoblje tekuće godine.

Iako je prema izmijenjenim odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN. 143/14), koje je stupio na snagu 1. siječnja 2015., propisano da se predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje I plaća na temelju podataka iz godišnje prijava poreza n dohodak, ne više prema rješenju Porezne uprave, navedena će se zakonsk odredb primjenjivati tek u 2016. godini, nakon podnošenja porezne prijave za tekuću 2015. godinu.

Novi porezni obveznici koji počinju obavljati samostalnu djeltnost oslobođeni su plaćanja predujmova poreza na dohodak do podnošnja prve godišnje porezne prijave.

Izvor: RRIF 6/2015

predujam_poreza_na_dohodak_obrtnika_u_2015._i_podnosenje_zahtjeva_za_izmjenom_predujma.txt · Last modified: 2015/06/05 08:30 by gasparovic