User Tools

Site Tools


predaja_financijskih_izvjesca_u_sudski_registar_zbog_reinvestiranja_dobitka_do_kraja_kolovoza

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Predaja financijskih izvješća u sudski registar zbog reinvestiranja dobitka do kraja kolovoza

Trgovačka društva koja su u prijavi poreza na dobitak (PD obrascu) za 2013. iskazala reinvestiranje dobitka (u red. br. 28 – Reinvestirana dobit) obvezni su do kraja mjeseca listopada Poreznoj upravi podnijeti dokaz da su u sudskom registru upisali povećanje upisane glavnice (temeljnog kapitala) iz dobitka 2013. (odnosno iz sredstava društva kako to uređuje ZTD).

U svezi s tim treba imati u vidu činjenicu da za te potrebe financijska izvješća trebaju biti revidirana od strane ovlaštenog revizora bez stavljanja primjedbi. U skladu s čl. 330. st. 1. ZTD-a za dionička društva, odnosno čl. 460. st. 2. ZTZD-a za društva s ograničenom odgovornošću, ta izvješća ne mogu biti starija od osam mjeseci prije prijave odluke.

To, praktički, znači da trgovačka društva trebaju predati prijavu za upis povećanja temeljnog po osnovi reinvestiranja kapitala do 31. kolovoza, a mjerodavnoj Poreznoj upravi do kraja mjeseca listopada dostaviti potvrdu (rješenje) o provedenom upisu u sudskom registru. Ako se do toga roka ne preda potvrda o upisu povećanja temeljnog kapitala po osnovi reinvestiranja, trgovačko društvo trebalo bi podnijeti ispravak prijave porez na dobitak za 2013.

Izvor:http://rrif.hr/Predaja_financijskih_izvjesca_u_sudski_registar_zb-1144-vijest.html

predaja_financijskih_izvjesca_u_sudski_registar_zbog_reinvestiranja_dobitka_do_kraja_kolovoza.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)