User Tools

Site Tools


pokretanje_posla_dostave_pizza

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Pokretanje posla dostave pizza

Želio bih otvoriti pizzeriju koja bi radila isključivo dostavu, po zanimanju sam konobar. Je li mi za dobivanje minimalno tehničkih uvjeta potrebno sve kao i za normalnu pizzeriju ili ovdje postoje nekakve pogodnosti, primjerice, da ne trebaju dva WC-a i tome slično?

Odredbama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine RH, 42/08), utvrđeno je da je za otvaranje pizzerije dovoljno posjedovati uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za priprematelja bureka i pizza. Ugostiteljska djelatnost regulirana je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10-urednički proč. tekst), i Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga (urednički proč. tekst Narodne novine , 82/07, 82/09 i 75/12).

Rješenje iz čl. 20. st. 3. i čl. 22. st. 1. navedenog Zakona izdat će se ugostitelju uz uvjete:

1. da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

2. da ima pravo korištenja prostora,

3. da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu kategoriju ugostiteljskog objekta,

4. da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim temeljem ovog Zakona,

5. da građevina ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Odredbama članka 2. st. 5. navedenog Pravilnika, utvrđeno je da među jednostavna jela, između navedenih proizvoda, spada i pizza koja ne zahtijeva složeniju pripremu. Člankom 4. st. 1. toč. 6. Pravilnika, pizzerija je ugostiteljski objekt u kojem se pretežito pripremaju i uslužuju pizze te uslužuju pića, kao i druga jela od tjestenine i napici. Istim člankom i istim stavkom u točki 9., određeno je da je objekt brze prehrane (fast food) ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju jednostavna jela i uslužuju na jednostavan i brz način, a koriste se za brzu konzumaciju (pizza i ostali proizvodi, pića i napici).

Pravilnikom je određeno da pripremnica obroka (catering) mora imati kuhinju, prostoriju za čuvanje namirnica i pića, te odgovarajuća dostavna vozila ako jela, slastice i napitke isporučuje na mjesto usluživanja.

Za detalje u vezi prostora obratite se nadležnom tijelu tj. uredu za graditeljstvo radi izdavanja propisanog dokumenta da se predmetni prostor može upotrebljavati za obavljanje navedene djelatnosti.

Izvor: http://burza.com.hr/pitanja/poduzetnistvo/2014/07/127139-otvaranje-autopraonice-u-stambenoj-cetvrti/

pokretanje_posla_dostave_pizza.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)