User Tools

Site Tools


moze_li_poduzetnik_robu_i_opremu_kupljenu_u_eu_platiti_u_stranoj_gotovini

Može li poduzetnik robu i opremu kupljenu u EU platiti u stranoj gotovini?

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Pravne i fizičke osobe (obrtnici) sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane (u nastavku: poduzetnici) mogu dobra koja će kupiti u drugoj državi članici EU ili trećoj zemlji, kao i usluge koje će im obaviti nerezidenti, platiti u stranoj gotovini. Stranu gotovinu za potrebe plaćanja poduzetnici moraju podići sa svog računa u banci. Pri podizanju strane gotovine sa računa banci se mora dostaviti ugovor, račun ili predračun. Ako je strana gotovina podignuta na temelju predračuna, u roku od 60 dana od dana podizanja strane gotovine banci treba podnijeti dokaze da je ta gotovina iskorištena za plaćanje ili je vratiti na svoj račun u banci.

U slučaju kada se strana gotovina prenosi preko granice EU (primjerice radi plaćanja u trećoj zemlji), osoba koja izlazi iz EU (kao i u slučaju ulaska u EU) dužna je prijenos gotovine u iznosu od 10.000,00 EUR-a ili većem prijaviti u carinskom uredu na graničnom prijelazu.

Izvor: https://www.teb.hr/novosti/2019/moze-li-poduzetnik-robu-i-opremu-kupljenu-u-eu-platiti-u-stranoj-gotovini/

moze_li_poduzetnik_robu_i_opremu_kupljenu_u_eu_platiti_u_stranoj_gotovini.txt · Last modified: 2019/07/31 01:47 by gasparovic