User Tools

Site Tools


koje_udruge_nisu_obvezne_sastavljati_niti_predavati_financijske_izvjestaje

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Koje udruge nisu obvezne sastavljati niti predavati financijske izvještaje?

rdg_2011.jpg

Prema članku 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija nisu obvezne sastavljati niti predavati financijske izvještaje udruge

- čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kn na razini godine i

- godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kn na razini godine.

Uputama Ministarstva financija od 1. travnja 2009. godine (klasa: 400-06/09-01/100; Urbroj: 513-05-02/09-1) te dodatnim uputama na web stranici Ministarstva, udruge koje su:

- osnovane u 2006. godini i ranijim godinama, a prihodi i imovina su u 2006., 2007. te u 2008. godini manji od 100.000,00 kn nemaju obvezu vođenja dvojnog knjigovodstva te sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja za 2009. godinu,

- osnovane u 2007. godini, a prihodi i imovina su u 2007. i u 2008. godini manji od 100.000,00 kn nemaju obvezu vođenja dvojnog knjigovodstva te sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja za 2009. godinu,

- osnovane u 2008 godini, a prihodi i imovina su u 2008. godini bili manji od 100.000,00 kn nemaju obvezu vođenja dvojnog knjigovodstva te sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja za 2009. godinu,

- osnovane u 2009. godini dužne su voditi dvojno knjigovodstvote sastavljati i predavati financijske izvještaje slijedeće tri godine neovisno o visini prihoda i imovine.

Izvor:http://www.programstep.info/%C4%8Cesta-pitanja/Pravna-i-racunovodstvena-pitanja/Koje-udruge-nisu-obvezne-sastavljati-niti-predavati-financijske-izvjestaje.html

koje_udruge_nisu_obvezne_sastavljati_niti_predavati_financijske_izvjestaje.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)