User Tools

Site Tools


jesu_li_donacije_skolstvu_porezno_priznati_trosak

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Jesu li donacije školstvu porezno priznati trošak?

Spadaju li donacije školstvu u donacije koje su odbijaju od poreza?

Prema Zakonu o porezu na dobit, porezno priznatim troškom darovanja smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne , sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, uz uvjet da takva darovanja nisu veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno može biti porezno priznat trošak iznad 2% ako je donacija dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. Pod prihodom prethodne godine podrazumijeva se ukupan prihod iz financijskog izvješća račun dobiti i gubitka.

Dakle, iz navedenog proizlazi da donacija kao porezno priznati trošak jest darovanje udruga i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost za opću dobrobit u skladu s posebnim propisima, pa tu spadaju i donacije školstvu.

U vrijednost donacije ulazi vrijednost robe s pripadajućim PDV-om, što ukupno ne bi smjelo premašiti 2% ukupnog prihoda prethodne godine (kako bi se radilo o porezno priznatom trošku).

Prilikom donacije treba donijeti odluku o darovanju, a primatelj donacije bi trebao potpisati primitak i na taj način potvrditi da je predmet donacije i preuzet.

Izvor:http://burza.com.hr/pitanja/porezi/2014/04/125223-jesu-li-donacije-skolstvu-porezno-priznati-trosak/

jesu_li_donacije_skolstvu_porezno_priznati_trosak.txt · Last modified: 2014/10/28 02:39 by gasparovic