User Tools

Site Tools


fiskalne_olaksice_kod_sklapanja_ugovora_o_radu

Fiskalne olakšice kod sklapanja ugovora o radu

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Poslodavci imaju mogućnost ostvarenja određenih poreznih ušteda i samo prema odredbama Zakona i Pravilnika o doprinosima.

Naime, prilikom sklapanja ugovora o radu, moguće je koristiti jednu od dvije fiskalne olakšice u obliku oslobođenja od obveze obračunavanja i uplate doprinosa na plaću, a to iznosi nemalih 17,2%, a odnosi se na – doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%, doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5% i doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

Prva olakšica odnosi se na prvo zapošljavanje i odnosi se na osobe koje nemaju ni dana evidentiranoga mirovinskog staža, bez obzira na životnu dob, uz iznimku staža ostvarenog prema osnovi roditeljstva na koji pravo ima jedan od roditelja djeteta. Međutim, ako radnik ima i samo dan staža po osnovi bilo kakvog primitka, poslodavac nema pravo na korištenje olakšice. Poslodavac, odnosno radnik, treba od HZMO–a pribaviti potvrdu iz koje je vidljivo da je zaposlenjem prvi put stekao status mirovinskog osiguranika. Olakšica se može koristiti bez obzira na vrstu ugovora o radu, a njeno vrijeme je ograničeno do godinu dana.

Još zanimljivija je olakšica za zapošljavanje mladih na neodređeno, a Zakon o doprinosima predvidio ju je za radnike mlađe od 30 godina (najviše 29 godina, 11 mjeseci i 29 dana), koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme, bilo s punim ili nepunim radnim vremenom. Za korištenje tom olakšicom nevažno je ima li radnik ili nema prethodnoga radnog staža, važno je samo da je u trenutku zaposlenja mlađi od 30 godina. Poslodavci za radnike koji su kod poslodavca već imali radni odnos na neodređeno vrijeme ne mogu koristiti navedenu olakšicu, ali mogu radnici koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu na određeno vrijeme. Olakšicom se može koristiti pet godina, s tim da se razdoblje od pet godina može produljiti za razdoblja u kojima se radnik ili radnica koriste pravom na naknadu plaće na teret državnog proračuna – npr. korištenje roditeljskog dopusta.

Ako radnik ili poslodavac prekinu radni odnos prije proteka roka od pet godina, prestaje korištenje olakšice, bez posljedica za uključene strane. No, ukoliko se radnik na novom poslu zaposli opet na neodređeno vrijeme i u tom je trenutku mlađi od 30 godina, novi poslodavac također ima pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću u trajanju do pet godina uz iznimku povezanih poslodavaca. Kod povezanih poslodavaca koji prenose ugovor o radu s jednog na drugog poslodavca olakšicom se za istog radnika može koristiti ukupno pet godina.

Olakšicu mogu koristiti svi poslodavci, neovisno o pravnom obliku organiziranja i neovisno o broju radnika koje zapošljavaju.

Preporučamo maksimiziranje efekta ovakvih olakšica za mlade radnike pri čemu se mladi radnik može prvo zaposliti uz olakšicu za prvo zaposlenje i uz sklopljeni ugovor na određeno vrijeme, a zatim prilikom sklapanja ugovora na neodređeno koristi se i olakšica za zapošljavanje mladih na neodređeno te se na taj način ukupno 6 godina možemo koristiti oslobođenjima od plaćanja doprinosa na plaću.

Izvor:https://burza.com.hr/portal/fiskalne-olaksice-kod-sklapanja-ugovora-o-radu/11729

fiskalne_olaksice_kod_sklapanja_ugovora_o_radu.txt · Last modified: 2017/05/31 00:54 by gasparovic